Oogkliniek annex opleidingscentrum

In Senegal komen oogaandoeningen voor die eenvoudig behandeld en verholpen kunnen worden mits er een goed voorziening is waar mensen behandeld kunnen worden. Blindheid kan voorkomen worden als er op tijd gediagnosticeerd en behandeld kan worden. In de Casamance is maar een oogarts aanwezig Dr. Julbert Khadympeul.

Samen met deze oogarts hebben we de oogheelkunde in de Casamance mogen helpen opbouwen door middel van scholing van verpleegkundigen helpen financieren, materiaal ter beschikking stellen en een kleine oogpoli op te zetten. Op dit moment is hij bezig een kliniek te bouwen waar hij kan behandelen, opereren en scholen. Tevens kan er uitwisseling en scholing plaats vinden tussen Europese artsen en Senegalese.

Een probleem is ook dat er artsen zijn die goed opgeleid zijn maar de regering heeft geen middelen deze artsen een betaalde baan aan te bieden terwijl er een grote behoefte is.
Ook hier voor zoekt Dr. Khadympeul een oplossing in zijn toekomstige kliniek in samenwerking met Eurpese fondsen.
Dr Khadympeul is met eigen middelen al begonnen de kliniek te bouwen en daar is veel geld voor nodig wat hij tot nu toe zelf investeert door 7 dagen per week te werken.
Het gebouw krijgt 2 etages en de eerste is bijna klaar. Belangrijk is dat het plafond erin zit voor de regentijd. Dan kan er in de regentijd verder onderdak afgebouwd worden.