Voorlichting vrouwen en kinderen

Door de vrouwenschool L’ecole Satang Jabang in Kafountine, werd gevraagd of er een gezondheidsprogramma opgezet kon worden voor de leerlingen.
Dit is gerealiseerd in 1998. Willie van den berg heeft daar een jaar lang in samenwerking met de plaatselijke vroedvrouwen een jaar lesgegeven. Tot op de dag van vandaag wordt dit programma nog gegeven op de school door de vroedvrouwen.

Saskia Sloot is drie maanden komen helpen en zo kon ook de lagere school een gezondheids en programma aangeboden worden.